Vårdbidrag & omvårdnadsbidrag

Vi har fått vårdbidrag för Matheo i flera år. Rätten till vårdbidrag baseras på en sammanvägning av barnets behov av särskild vård och tillsyn samt merkostnader. Det är alltså ett bidrag som man kan söka när man har barn med funktionsnedsättningar eller sjukdom som kräver extra omsorg och tillsyn utöver föräldraansvaret. Det är en fantastisk […]

Läs mer