Unicornis betyder enhörning på latin. Det vackra, skygga mytomspunna djuret beskrivs i sagornas värld som både fruktad och åtråvärd med sina magiska krafter att hela, rena och väcka liv i de döda.
Unicornis är en metafor för autism. Det finns oändliga variationer inom autismspektrat. Det är även mycket vanligt förekommande med tilläggsdiagnoser. Autism påverkar hjärnans sätt att fungera och innebär ett annorlunda sätt att ta in, bearbeta och tolka information. Detta medför hos individen begränsningar inom socialt samspel och med ömsesidig kommunikation liksom begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter. Det är också vanligt förekommande att vara över- eller underkänslig för sinnesintryck. Autism är en funktionsvariant som ofta förbryllar omgivningen eftersom det inte går att se på utsidan att en person har autism. Det rådande kunskapsläget i samhället gällande autism kantas ofta av fördomar och okunskap. Detta resulterar i att dessa individers unika förmågor riskerar att förbli dolda. Autism medför inte bara sårbarheter utan ger också starka fördelar för såväl den enskilde som för oss andra. Alla har rätt att uppnå sin fulla potential, dessa  barn kan nå hur långt som helst  –med rätt stöd