“Barn som bråkar” borde vara obligatorisk för alla blivande pedagoger…

Jag är tacksam för att jag i mitt arbete med ungdomar med psykosociala problem kom i kontakt med lågaffektivt bemötande innan Matheo kom till världen. Kortfattat handlar förhållningssättet om att människor med sk ”problemskapande beteende” (som skriker, slåss, inte lyssnar på vuxna etc) ofta har svårigheter att reglera sin affekt och reagerar med samma affekt som de […]

Läs mer