”The judgement”

Då var denna utredning nästan färdigställd. Idag träffade jag ansvarig psykolog och läkare som gick igenom utredningen och vad som var deras samlade bedömning. Vi har under utredningens gång haft en dialog så det kom inte som en överraskning. Det kändes inte ens en ”dom”. Som Björn Kadesjö så fint förklarade, så handlar deras utlåtande […]

Läs mer
Ännu en utredning på Barnneuropsykiatrin

Då var vi igång med utredningen inför skolstart. Numera är ju även förskoleklass obligatorisk. Matheo har redan hunnit bli fem år. Fem och ett halvt till och med. Tiden flyger. Det är över hela tre år sedan vi satt med teamet på BNK och tog emot ”domen” om att vårt älskade barn hade autism. Det […]

Läs mer