Tjänster

Unicornis riktar sig till alla som kommer i kontakt med barn som har kommunikation- och samspelsvårigheter och upplever att de inte får den hjälp de behöver från samhället. Givetvis behöver barnet inte ha en diagnos. Min utgångspunkt är vad jag och min familj samt andra familjer var i behov av men saknade när våra funderingar startade om att våra barn var annorlunda. Ingen ska behöva uppfinna hjulet av information, behandlingsmetoder, förhållningssätt och tillvägagångssätt och förlora värdefull tid med allt vad det innebär innan det är möjligt att få en fungerande vardag.
Stöd- och vägledning
Att bli förälder till ett speciellt barn är början till en omvälvande resa på många skilda plan. På ett eller annat sätt påverkar det våra föreställningar om föräldraskap, barnuppfostran, relationer och kanske rent ut av hela vår världsbild! Ingen som finns nära ett barn med autism förblir oberörd. Var och en måste finna sin egen väg, det finns en mängd vägar att gå. Alla reagerar olika men vanliga förekommande krisreaktioner är sorg, känslor av skuld och skam, besvikelse, förnekelse och en rädsla inför framtiden. Att bearbeta detta och att sortera sina känslor hjälper dig att komma framåt i processen.
Skräddarsydda insatser
Varje individ är unik och har olika förutsättningar. En insats passar inte alla. Jag skräddarsyr efter hur behovet ser ut. Insatsen kan handla om att ge mor- eller farföräldrar eller exempelvis personalen på förskolan handfasta verktyg att sätta sig in i hur barnet tänker och tolka dess signaler. Det kan vara att få ett utarbetat träningsprogram som främjar kommunikation och samspel med regelbunden uppföljning. En annan insats kan vara praktisk hjälp med ansökningar eller kontakt med berörda parter för att barnet och familjen ska få optimala förutsättningar i vardagen.
Föreläsningar/Workshops
All aktuell forskning visar att tidiga insatser för barn med autism är avgörande för att ge barnet goda framtidsutsikter. Trots det är det rådande kunskapsläget om autism i vårt samhälle bristfälligt. Studier visar att det finns ett till två barn i varje skolklass med utmaningar inom autismspektrumet. Kunskap och relativt små anpassningar kan göra ofantlig skillnad för dessa barn i positiv riktning. Jag delar med mig av vår historia och mina erfarenheter jag samlat under åren, både genom föräldraperspektivet och den professionella yrkesrollen. Jag vänder mig till föräldrar, nätverk och berörda samhällsinstanser såsom förskola/skola.
”När du vägleder ett barn med autism, så visar barnet dig vägen..”

Blogg

Om Autism. Om vanliga händelser med ovanliga lösningar. Om livets guldkorn, vemod och utmaningar. Om olikhet och acceptans för allas lika värde. Om utveckling, framsteg och bakslag. Om stolthet, gränslös kärlek och om att aldrig ge upp.
Till bloggen

Vår historia

Jag är utbildad socionom och har en vidareutbildning i psykodynamisk psykoterapi. Jag har sedan 2011 arbetat med behandling av barn och ungdomar med psykosociala problem. Många av dem har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom autism, ADHD och Tourettes syndrom. Jag fick mitt första efterlängtade barn i februari 2013. Matheo var en nöjd liten kille som inte gjorde så mycket väsen av sig, han var ett riktigt mönsterbarn. När han var ett och ett halvt år blev jag konfunderad över att han var svår att nå och att hans tal inte kommit igång. Vi träffade diverse läkare och psykologer, de inklusive människor i vår närhet försökte övertyga mig om att alla barn är olika att jag skulle sluta oroa mig. Min magkänsla ville dock inte ge mig sig, jag kände instinktivt att någonting var annorlunda med min son. Ett år senare fick han inte helt oväntat diagnosen autism. Jag trodde att jag var förberedd men familjen hamnade i djup kris. Idag är Matheo en busig kille med glimten i ögat som har fyllt sju år. Han lär sig på sitt eget vis nya saker mest varje dag. Jag skulle ljuga om jag sa att utmaningarna inte är många, autism är en ovälkommen gäst man inte bjuder in. Vår familj är ett levande bevis att "Det kan bli bra ändå". Vi har omvärderat det mesta och är på god väg att lära oss att prioritera det som verkligen är viktigt i livet. Skillnaden mellan oss och en "vanlig" familj är att vi alltid måste ligga steget före och anpassa hela vår vardag utefter Matheos behov. Jag skulle definitivt säga att vi lever ett rikt liv, trots att det är långt ifrån föreställningarna jag tidigare hade om familjelivet. Men vad blir egentligen som man tänkt i livet!
Sandra Saavedra Odbom
Sandra Saavedra Odbom

    Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig på telefon 0762-764059 eller via kontaktformuläret nedan! Vi finns också på Facebook. Unicornis | Snarberget 9, 417 46 Göteborg

    [honeypot mail-969 id:unicornis move-inline-css:true]